รับงานตัด พับ วี เลเซอร์ และ ฉลุ ทุกชนิด

= = เราผลิตงานด้วยเครื่องเลเซอร์ และ CNC ที่ดีที่สุด = =

 

เครื่องเลเซอร์ / CNC

เครื่องเลเซอร์ 1   เครื่องเลเซอร์ 2   เครื่อง CNC

เครื่องตัด   เครื่องพับ   เครื่องวี

 

ตัวอย่างงานเลเซอร์

Laser 01   Laser 02   Laser 03

Laser04-1   Laser 04-2

Laser 05-1   Laser 05-2   Laser 06

Laser 07   Laser 08   Laser 09

Laser 10   Laser 11   Laser 12

Laser 13   Laser 14   Laser 15

Laser 16-1   Laser 16-2   Laser 17-2   Laser 17-1

Laser 18   Laser 19   Laser 20   Laser 21

Laser 22   Laser 23-1   Laser 23-2   Laser 23-3

Laser 24   Laser 25

 

ตัวอย่างงานฉลุ

Carving 01   Carving 02  Carving 03

Carving 04   Carving 05   Carving 06